Oude Foto's: 1e Steenlegging Chr.Ger.Kerk te Schiedam!

 

$ Ę

In het verleden gesproken met Hr. W. Mak (heeft een beperkt gezichtsvermogen). Bij de beschrijving van de foto komt hij al snel tot de conclusie dat het wel eens zou kunnen gaan om de '1e steenlegging' van de Chr.Ger.Kerk te Schiedam (04-11-1922). 

Hr. Mak nadien een vergroting gestuurd, wist zelf al een aantal namen te noemen en heeft hier en daar verder geďnformeerd. Hr. Mak opgezocht te Vlaardingen, gaf hij de volgende opsomming: (vanaf links)

nu bekend: Mw. Krijgsman, li.v.haar(niet zichtbaar)dhr. Krijgsman, de  architect
nog onbekend
3  man met sigaar, is dhr. B. Penning
4  nog onbekend
nu bekend: dhr. Hartingsveld
6  Ds. H. Hoogedoorn uit Vlaardingen, de 1e steen legger, 
nu bekend: dhr. Treurniet
8  Ds. P. de Groot, pred. te Rotterdam-Centrum 
(dame) onbekend
10 middenvoor is dhr. W. Vaandrager
11 achter is nu bekend: dhr. Degeling
12 is dhr. P.
Walraven 
13 nu bekend: dhr. Dorsman
14 nog onbekend
15 is dhr. Jan Pelgrim, geb. 30-05-1876, overl. 09-12-1958 Schiedam
16 is dhr. P. Dekker (vader van Sjaan Dekker)
17 is dhr. G.F. Reine (comm.ie van beheer/voorz.bouwcomm.ie).

De nu toegevoegde namen in blauw betreffen reacties op oproep nr. 6 in nr 29, 114e jaargang in 'De Wekker'. Het is jammer dat niet alle namen bekend zijn. Misschien dat de Schiedammers (en omgeving) zich nog eens over de foto willen buigen?

                                              Bij deze mijn hartelijke dank daarvoor, jan pelgrim.

Dd 08-04-06: Het betreft de eerste steenlegging van het kerkgebouw in Schiedam op 4 november 1922. De eerste steen werd gelegd door de consulent van Schiedam, ds. H. Hoogendoorn. In De Wekker werd in die tijd het volgende stukje geplaatst:

“Er was veel belangstelling. ZEerw. bepaalde ons bij I Sam. 7:12, wijzende op hetgeen de Heere had gedaan van een Ikabod tot een Eben-Haëzer. Daarna liet ZEerw. zingen Ps. 89:1. Heerlijk klonk het gezang in de open lucht. Daarna voerde de voorzitter der bouwcommissie, de heer Reine, het woorde en wenschte, dat er nog veel levende steenen toegevoegd mochten worden aan het Godsgebouw. Na het zingen van Ps. 122:3 dankte de architect voor het gesprokene.”
Het kerkgebouw werd in gebruik genomen op 8 maart 1923.


Chr.Ger.Kerk Schiedam, in 1932
geschilderd door dhr. van Brakel.

Naam/e-mailadres:

Opmerking/aanvulling:


 

Hartelijk dank en groet,  Jan Pelgrim